Seminari i parë, e mbajtur nga Alexander Clauss dhe Mattis Altmann nga TU Dresden, mbuloi temat e mëposhtme:

  • Të mësuarit bashkëpunues virtual (VCL)
  • Mobiliteti virtual dhe shkëmbimi virtual
  • Dimensionet e projektimit VCL
  • Komunikimi online
  • Zgjedhja e medias në komunikimin e ndërmjetësuar nga kompjuteri (CmC)
  • Veçoritë e mediave CmC
  • Mënyrat CmC
  • Mjetet e komunikimit
  • Përzgjedhja e mjeteve të komunikimit

Regjistrim: Prezantimi i VCL

Regjistrim: Komunikimi në hapësirën virtuale

Slidet

Slidet mbi “Prezantimi i VCL” janë të disponueshme këtu

Slidet mbi “Komunikimin në hapësirën virtuale” janë të disponueshme këtu

Slidet mbi “Kualifikimi i e-Tutor 2021 – Workshop I” janë të disponueshme këtu

Shared by: VALEU-X Consortium
Reuse License: CC BY Creative Commons By Attribution
Attribution Text: