Seminari i katërt, i mbajtur nga Alexander Clauss nga TU Dresden, mbuloi temat e mëposhtme:

  • Bazat e Analitikëve të Mësimit 
  • Përdorimi i Analitikëve të Mësimit
  • Bazat e Gamifikimit
  • Dizajnimi i gamifikimit
  • Elementet e gamifikimit

Regjistrim: Analitikët e Mësimit dhe Gamifikimit

Slidet

Slidet mbi “Analitikët e Mësimit dhe Gamifikimit” janë të disponueshme këtu

Shared by: VALEU-X Consortium
Reuse License: CC BY Creative Commons By Attribution
Attribution Text: