Slides
Trajnimi ISSBS:

  • Slides mbi “VALEU-X 2.5 Staff Training-publishing” janë të disponueshme këtu
  • Slides mbi “VALEU-X 2.5 Staff Training-quality_assurance” janë të disponueshme këtu

Trajnimi TUD:

  • Sllajdet mbi “Trajnimet e Stafit në Shqipëri” janë të disponueshme këtu

Trajnimi UNIMED:

  • Slides mbi “Si të zhvilloni një seksion Propozimi Projekti 1/2” janë të disponueshme këtu
  • Sllajdet mbi “Si të zhvillohet një seksion 3 i një propozimi projekti” janë të disponueshme këtu
  • Slides mbi “Si të zhvilloni një propozim projekti seksioni 4” janë të disponueshme këtu