E-Tutor Kejsi Sulaj, Universiteti Epoka

Faleminderit që më bëtë pjesë në këtë program të vyer!

“Përmes këtij projekti kam marrë njohuri dhe informacione në lidhje me mënyrat dhe mjetet që përdoren për të rritur interaktivitetin në klasë(…) Në fund mund të them se vlera që kam marrë nga ky projekt në përvojën time mësimore, është e pazëvendësueshme.”

https://www.youtube.com/watch?v=I7ZmO1maUKI&list=PLkzYLSjy0zLQ7Hko2lELYzjbfUpj5IgFD&index=5 E-Tutor Kejsi Sulaj
E-Tutor Kejsi Sulaj

E-Tutor Halit Yildirim, Universiteti Epoka

Trajnimi i tejkaloi pritshmëritë e mia! 

“Në fund të trajnimit vura re se gjërat që po mësonim tashmë po zbatoheshin tek ne. Mund të them që edhe në jetën tonë të përditshme ndonjëherë përdorim diçka të ngjashme. Mund të them se përmes këtij programi kam mësuar si të jem mësues më i mirë, por kam mësuar edhe si të jem nxënës më i mirë”

E-Tutor Halit Yildirim

E-Tutor Enejda Doko, Universiteti Epoka

Mirënjohje!

“Në këtë event online ne kuptuam rëndësinë e zbatimit të mjediseve inovative të mësimdhënies dhe të të nxënit virtual dhe rolin e mësuesve elektronikë si kontaktues kyç për pjesëmarrësit e projektit. VALEU-X jo vetëm që më mësoi për VCL si një metodë frytdhënëse në fushën akademike, por më motivoi të zotëroj aftësitë e mia të punës në grup dhe të bashkëpunoj në një mjedis virtual.”

E-Tutor Enejda Doko

E-Tutor Rei Shabani, Universiteti Epoka

VALEU-X ishte përvoja më e bukur që kam pasur ndonjëherë!

“Kombinimi i teorisë dhe aplikimit të jetës reale është mënyra më e mirë dhe më efikase për të mësuar se çfarë është një E-Tutor. Promovimi i bashkëpunimit është gjithashtu një gjë thelbësore! Programi VALEU-X do të më ndihmojë shumë në të ardhmen për të zbatuar të gjitha aftësitë e mësuara në jetën reale.”

E-Tutor Rei Shabani

E-Tutor Griselda Alushllari, Universiteti Epoka

Pasi mësova pak për projektin mendova se do të ishte inovativ dhe sfidues në të njëjtën kohë!

“Mund të them me besim se kam mësuar dhe adoptuar shumë aftësi të reja dhe gjithashtu kam zgjeruar rrjetet e mia. Ne si E-Tutors patëm mundësinë të ishim pjesë e konferencës VALEU-X që u mbajt në Shqipëri.”

E-Tutor Griselda Alushllari