Trajnimi i kualifikimit të E-Tutors u zhvillua nga projekti VALEU-X dhe u dorëzua në internet në datat 23 Prill – 25 Qershor 2021.

Qëllimi i trajnimit është të kualifikojë studentët për t’u bërë E-Tutors dhe menaxherë të komunitetit virtual me një kuptim të thellë të dinamikës dhe lehtësimin e punës ekipore të ndërmjetësuar nga teknologjia për një bashkëpunim virtual efektiv në komunitetet e kërkimit (studentët) dhe komunitetet e praktikës (profesionistë).

Slidet

Slidet mbi “Kualifikimi i E-Tutor 2021” janë të disponueshme këtu