4 Items Categorized "Uncategorized"

Seminari 3: Reagimet në punën në grup virtual dhe Menaxhimi i suksesshëm i konflikteve

Seminari i tretë, i mbajtur nga Alexander Clauss dhe Mattis Altmann nga TU Dresden, mbuluan temat e mëposhtme: Regjistrimi: Feedback në punën virtuale në grup Regjistrimi: Menaxhimi i…

Seminari 4: Analitikët e Mësimit dhe Gamifikimit

Seminari i katërt, i mbajtur nga Alexander Clauss nga TU Dresden, mbuloi temat e mëposhtme: Regjistrim: Analitikët e Mësimit dhe Gamifikimit Slidet Slidet mbi “Analitikët e Mësimit dhe…

Seminari 2: E-moderimi dhe strukturimi & Puna dhe mësimi në grupe

Seminari i parë, i mbajtur nga Alexander Clauss dhe Mattis Altmann nga TU Dresden, mbuloi temat e mëposhtme: Regjistrim: E-moderimi dhe strukturimi Regjistrim: Puna dhe mësimi në grup…

Seminari 1: Prezantimi i VCL & Komunikimi në hapësirën virtuale

Seminari i parë, e mbajtur nga Alexander Clauss dhe Mattis Altmann nga TU Dresden, mbuloi temat e mëposhtme: Regjistrim: Prezantimi i VCL Regjistrim: Komunikimi në hapësirën virtuale Slidet…